ภาพรวมทั้งหมดของระบบรายงานผลเลือกตั้ง

เขียนโดย: Pattarawat Chormai

การเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. 2562 นั้น เราได้เห็นพัฒนาการของสื่อที่ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อนำเสนอผลการนับคะแนน ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง และดูข้อมูลสรุปได้ในหลาย รูปแบบ โดยเว็บไซต์เหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ผลการนับคะแนนจาก กกต.​ ยกเว้น Vote62 ที่ใช้หลักการของ Crowdsourcing ที่ให้อาสาสมัครร่วมกันกรอกข้อมูลลงไป

ELECT Live! และเว็บไซต์รายงานผลเจ้าอื่น ใช้ข้อมูลผลการนับคะแนนจาก กกต.​ ซึ่งดึงข้อมูลผ่านทางระบบที่ชื่อ DTTPool Middleware ซึ่งเป็นระบบที่เอกชนรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ[1] โดยตัวระบบ DTTPool นี้ จะทำหน้าที่ดึงข้อมูลทุก ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น 2 นาที ต่อครั้ง เป็นต้น จาก ระบบ Rapid Report ของกกต. แล้วเอามาเผยแพร่ให้เว็บไซต์สื่ออีกทอดหนึ่ง ในส่วนของตัวระบบ Rapid Report นั้น คือระบบที่ กกต. จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าพนักงานตามหน่วยเลือกตั้งสามารกรอกข้อมูลการนับคะแนนผ่าน Mobile Application เข้าสู่ฐานข้อมูลการนับคะแนนได้โดยตรง[2] ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้จำนวนเลือกตั้งมีประมาณ 90,000 หน่วย

บทความนี้จะพูดถึงการพัฒนา ELECT Live! เป็นหลัก โดยเนื้อหาและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอื่น สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่โปรเจกต์ awesome-election-62 (opens new window)


  1. https://www.facebook.com/killernay/posts/10156173949109013 (opens new window) ↩

  2. https://www.isranews.org/isranews-news/75056-isranews-75056.html (opens new window) ↩