Skip to content

บันทึกการพัฒนาเว็บ ELECT Live!

เว็บไซต์ ELECT Live! เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้ติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งได้แบบเรียลไทม์ เราตั้งใจทำให้เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์ม ที่หวังจะอำนวยความสะดวกให้คนไทยมีอีกหนึ่งช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เว็บไซต์นี้เกิดขึ้นจากทีม Developer และ Designer หลายคน จากที่ต่าง อาสามาร่วมกันพัฒนาโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ใช้เวลาพัฒนาเพียง 8 วันก่อนการเลือกตั้ง (ซึ่งเป็นเวลาส่วนตัวของอาสาสมัคร ไม่ใช่งานแบบ Full-time)

เราพัฒนาเว็บนี้กันแบบโอเพนซอร์ซ โดยมีการวางระบบการทำงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมพัฒนาได้ ถึงแม้ไม่ได้อยู่ในทีมงานหลัก จนมีอาสาสมัครมาร่วมพัฒนาเว็บเรากว่า 20 คน และสามารถปิด issue ได้กว่า 100 issue ภายในเวลา 8 วัน โดยสามารถเข้าไปดูโค้ดได้ที่โปรเจกต์ codeforthailand/election-live บน GitHub

ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เว็บ ELECT Live! สามารถรองรับผู้ใช้ 100,000 คนที่เข้ามาใช้ในเวลาพร้อมกัน รวมผู้ใช้กว่า 1.5 ล้านคนในวันนั้น

มีหลายเรื่องที่เราอยากจะเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บนี้ บันทึกนี้จึงแบ่งเป็นหลาย หัวข้อย่อย