Skip to content

คอมโพเนนต์เกิดปัญหาอย่าให้มันพังทั้งหน้า ใส่ ErrorBoundary กันไว้ด้วย

เขียนโดย: Thai Pangsakulyanont

เป็นเรื่องที่มักมองข้ามกันเวลาพัฒนาแอพด้วย React

คือเวลา Component บางตัว ไม่สามารถแสดงผลได้ เนื่องจากข้อผิดพลาดบางอย่าง (เช่น การอ่านข้อมูลจาก undefined) โดยปกติแล้ว React จะเอาหน้าทั้งหน้าออกไปเลย เกิดอาการหน้าขาว:

(ขาวทั้งหน้าเลย T_T)

ในการออกแบบแอพพลิเคชั่นที่ดี เราควรคำนึงถึงเรื่อง Fault containment ด้วย กล่าวคือ เวลาส่วนย่อยของโปรแกรมเกิดปัญหา เราควรมีมาตรการป้องกัน ไม่ให้ส่วนย่อย ส่วนนั้น สร้างผลกระทบในวงกว้าง (เช่น ทำให้หน้าเว็บหายไปทั้งหน้า)

สำหรับโปรเจกต์ที่มีเวลาทำน้อย นี่ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ เพราะบางทีเราต้องแก้โค้ดแบบรีบ ซึ่งบางที หากเราเผลอเขียนโค้ดบางส่วนผิดเพราะความเร่งรีบ มันไม่ควรทำให้หน้าเว็บทั้งหน้าหายไป อย่างน้อยส่วนอื่น ของหน้าเว็บก็ควรจะยังใช้ได้เหมือนเดิม

ซึ่งจริง แล้ว React สามารถทำได้ โดยการใส่ Error Boundary เข้าไป สามารถอ่านวิธีทำได้ใน Documentation ของ React เลย

ทีนี้ หาก Component ใดมีปัญหา มันจะไม่ส่งผลให้หน้าทั้งหน้าหายไปละ ก็จะพังแค่จุดที่มีปัญหาครับ